مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
۰۰/۱/۲۷
تاريخچه
مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به عنوان مركز تحقيقات گياهان دارويي منطقه 7 كشور، در سال 1386 تاسيس و در تاريخ 1387/06/26 توسط شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي مورد موافقت اصولي و در تاريخ 1392/02/23 مورد موافقت قطعي قرار گرفت. اين مركز تحقيقات از تاريخ 1395/03/18 به همراه مركز تحقيقات سلولي-مولكولي و مركز تحقيقات بيوشيمي باليني، تحت عنوان پژوهشكده علوم پايه سلامت فعاليت خود را ادامه مي دهد. 
اين مركز فعاليت خود را با اهدافي چون توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علم، انجام پژوهشهاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني ، جمع آوري ، تنظيم و طبقه بندي اسناد ، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها، تربيت نيروي انساني محقق و ترغيب ، تشويق و بكارگيري محققين، كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل كشور و همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمانهاي بين المللي شروع و ادامه مي دهد. با توجه به اينكه استفاده از گياهان دارويي به منظور درمان با تاريخ زندگي انسان همزمان بوده است. انسان در تمام دوران تاريخي جهت درمان چاره اي جز توسل به گياهان نداشته است. اگر چه در نيم قرن گذشته استفاده از داروهاي شيميايي و سنتزي به شدت رواج يافت ولي به سرعت آثار زيان بار آن بر زندگي، سبب گرايش مجدد به گياهان دارويي گرديد. تنوع آب و هوايي در ايران باعث رويش انواع گياهان با خواص دارويي متنوع شده است. آب و هواي معتدل كوهستاني چهارمحال و بختياري و بارش نسبتا" مناسب سبب رويش بسياري از گياهان دارويي در اين منطقه گرديده است. اين مسائل فعاليت مستدام اين مركز، جهت انجام تحقيقات در اين زمينه را قوت مي بخشد.
زمينه هاي اصلي تحقيقاتي اين مركز شامل بررسي اثرات فارماكولوژيك و درماني گياهان دارويي در مدل هاي حيواني و باليني متعدد، اثرات تراتوژنيك و سمي گياهان، استاندارسازي و تعيين مواد موثره گياهي و مطالعات فيتوشيمي، جداسازي و تعيين ساختارهاي مولكولي گياهان مي باشد كه با توجه به فعاليت هاي تحقيقاتي گسترده اين مركز و همچنين تجهيزات آزمايشگاهي موجود آماده ارائه همكاري با مركز رشد فناوري و سلامت در زمينه هاي خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و مشاوره اي مي باشد. بدينوسيله امكان شكل گيري شركت ها را در دوره هاي پيش رشد فراهم مي نمايد.
تاریخ به روز رسانی: 1399/02/15
تعداد بازدید: 368
آدرس : شهركرد، رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
دورنگار: 33330709-038       تلفن: 33346692-038
medplant@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/01/26
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal